Klicka för att läsa mer om...

     

Nomineringsperioden är nu avslutad
- tack till alla er som skickat in förslag!

Ett stort GRATTIS till Daniel Arenholm
som vunnit två biljetter till Eldklotet företagargala genom
att ha skickat in nomineringsförslag för Årets företagare!

Årets unga företagare Gävleborg

Priset till Årets unga företagare Gävleborg ska gå till en företagare (ej tidigare född än 1985)  som är en förebild för andra, driver ett framgångsrikt företag och som under året utfört en prestation utöver det vanliga. Den som blir Årets unga företagare Gävleborg blir den kandidaten från Gävleborg till den nationella tävlingen på Stockholms Stadshus i oktober.
Detta är kriterierna för Årets unga företagare i Sverige, att ta hänsyn till vid arbetet att ta fram Årets unga företagare i Gävleborg. 
 
Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.
 
Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.
 
Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.
 
Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.
 
Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.
 
Jury
Juryn består av framträdande personer från näringslivet. Juryns beslutsunderlag
• Hur väl bidraget uppfyller kriterierna
• Inskickad presentation/motivering
• Presentation inför jury
 
 

Prisvärd Årets tillväxtpris

Årets tillväxtpris

På Eldklotet företagargala kommer Inlandsinnovation utse vinnaren av Årets tillväxtpris. Vinnande företag ska:
 
• Ha haft en tillväxt på minst 10 % de senaste tre åren.
• Varit lönsamt de senaste tre åren.
• Omsätta minst 10 MSEK.
• Nytänkande verksamhet och antal arbetstillfällen är också parametrar som juryn tar hänsyn till.
• Inlandsinnovation och dess jury sköter själva nomineringsarbetet och utser vinnaren.
 
 

 

 

 

 

 

Eldklotet pÃ??????Ã?????Ã????Ã???Ã??Ã?Â¥ YouTube